Om handel te kunnen doen dient effectief trade communication op een simpele manier toegepast te worden. Trade communication is dan ook de basis voor het goed kunnen handelen waarbij op markt situaties ingespeeld kan worden. Via goede trade communication middels korte communicatie lijntjes kunnen snelle beslissingen worden gedaan en dus kan worden gereageerd op wensen van de consument. Trade communication betekent dan ook dat u als winkelier direct reageert op de laatste omstandigheden, omdat u ook wilt profiteren van de gunstige markt ontwikkelingen. Met goed toegepaste trade communication kunt u ook iets aan uw omzet cijfers doen. Laat u dan ook informeren omtrent hoe u effectief goede trade communication kunt bewerkstelligen.

Trade communication voor consument tevredenheid

Uiterst belangrijk is om de klant tevreden te houden. De klant is koning en de klant zorgt ervoor dat u goede omzet cijfers laat zien. U dient dan ook te luisteren naar de klant danwel in de gaten te houden wat de klant wenst. Middels trade communication kunt u die wensen en behoeften terug communiceren opdat het aanbod afdoende is voor de consument. Juist door het creëren van meer klant tevredenheid en gemakkelijke omgang in de winkel maakt dat u als winkelier meer gaan omzetten. Daarom is het ook zo belangrijk om via trade communication te communiceren met:

  • de producent van specifieke producten om de specificaties daarvan aan de wens van de consument aan te passen;
  • de distributeur om de aanvoer van producten en goederen meer nauwkeurig te laten aansluiten op de werkelijke behoefte van de consument in de winkel;
  • de eigen voorraad beheer. U dient te weten wat u in huis heeft en of u daarmee aan de verwachte verkoop cijfers kunt voldoen.

Trade communication voor replenishment

Replenishment of de taak om goederen op het juiste moment in de schappen aan te vullen is zeer afhankelijk van goede trade communication. Daartoe dient een goede voorspelling gedaan te worden van de behoefte van de consument, en dat kan geschieden op basis van voorgaande verkoopcijfers van goederen per product categorie. Trade communication zorgt daarbij dan ook voor:

  • afgestemde product aanlevering;
  • op tijd levering van producten;
  • inspelen op seizoens afhankelijke verkoop van producten;
  • adequaat reageren op markt ontwikkelingen;
  • omzet verhoging door consumenten tevredenheid.

Optimal shelf availability

De consument moet in de schappen vinden dat wat de consument zoekt. Per product categorie dient dan ook voldoende ruimte voor de uitstalling van producten aanwezig te zijn. Hoeveel ruimte benodigd is, is afhankelijk van de gemiddelde omloop snelheid van producten in de schappen, afhankelijk van de behoefte van de consument. Daarop moet middels trade communication afdoende gecommuniceerd worden met de leverancier en distributeur zodat de shelf availability voor producten ook optimaal benut wordt. Onvoldoende aanwezigheid van producten betekent verlies van omzet, ook voor producten die dan wel aanwezig zijn. Trade communication zorgt ervoor dat de wensen van de consument optimaal bevredigd worden door goed gebruik te maken van de aangewezen shelf availability.

Trade communication met klant

Een belangrijk facet van goede handel is het behouden van goede en grote klanten. Zij maken namelijk een groot deel uit van uw omzet en winst. Daartoe dient u een actief category management beleid te voeren om middels trade communication met de klant een goede relatie met de consument op te bouwen. Ook hier speelt mee dat u betrouwbare hoog kwalitatieve producten levert. Enige op- en aanmerkingen dient dan ook middels trade communication per direct aangepakt worden zodat de klant een tevreden resultaat ziet. Trade communication staat voor klant vriendelijkheid en daarmee werkt u aan de continuïteit van uw omzetcijfers.